Báo danh
 • 5.000 Người

  Nhận code loại b

  63VV2XP18
 • 10.000 Người

  Nhận code loại a

  BEWES8X1A
 • 20.000 Người

  Nhận code loại s

  67TTT4U1B
 • 50.000 Người

  Nhận code loại s+

  FEHCLEB27
1.31.3
 • Yugi Moto
  Yugi Moto
 • Luffy
  Luffy
 • Naruto
  Naruto
 • Hitsugaya
  Hitsugaya
 • Nero Claudius
  Nero Claudius
 • Pikachu
  Pikachu
 • Saber
  Saber
 • Kurumi
  Kurumi
 • Kaneki
  Kaneki
 • Songuku
  Songuku
 • Emilia
  Emilia
 • Yoshino
  Yoshino

Boss thế giới

Đấu trường liên server

Combo đã tay

Thức tỉnh hồn thiêng

Cường hóa tinh linh